N

Professioneel gerefurbished

N
Standaard garantie!
N

Fractie van de nieuwprijs

N

Onderhoudscontract verkrijgbaar

Disclaimer

Disclaimer

Printer-outlet.nl (Kamer van Koophandel: 52971716), hierna te noemen Printer-outlet.nl, verleent u hierbij toegang tot www.printer-outlet.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

Printer-outlet.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Printer-outlet.nl spant zich in om de inhoud van www.printer-outlet.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op www.printer-outlet.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Printer-outlet.nl.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.printer-outlet.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Printer-outlet.nl.Voor op www.printer-outlet.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Printer-outlet.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Printer-outlet.nl.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Printer-outlet.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.